Pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących obsługi programu ABBYY FineReader, na które nie ma odpowiedzi w Podręczniku użytkownika i Pomocy, prosimy przeczytać sekcję Często zadawane pytania w bazie wiedzy ABBYY.

Jeśli nadal nie uda się znaleźć odpowiedzi, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy ABBYY. Nowe zgłoszenie można utworzyć za pośrednictwem internetowej platformy pod adresem https://support.abbyy.com. Opisz swój problem w zgłoszeniu, a nasi eksperci chętnie pomogą Ci w jego rozwiązaniu.

W przypadku problemów technicznych do zgłoszenia należy dołączyć plik raportu systemowego. Aby wygenerować raport systemowy, kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o systemie... > Zapisz....

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wygenerować raportu systemowego, w zgłoszeniu podaj następujące informacje:

  • Numer seryjny swojego programu lub identyfikator pomocy (kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o licencji);
  • Numer kompilacji Twojego programu (kliknij Pomoc > O programie...);
  • Wersja systemu Windows;
  • Wszystkie inne informacje, które Twoim zdaniem mogą być istotne.

Zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną firmy ABBYY, sprawdź czy są dostępne nowe aktualizacje dla Twojej wersji programu ABBYY FineReader i zainstaluj je. W tym celu kliknij Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

Uwaga: pomoc techniczna przysługuje tylko zarejestrowanym użytkownikom zgodnie z warunkami Cyklu życia produktu i Polityki świadczenia pomocy technicznej. Aby zarejestrować swój produkt, należy odwiedzić naszą witrynę lub kliknąć pozycję Pomoc > Zarejestruj... w produkcie.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.