Praca z interaktywnymi formularzami PDF

Interaktywne formularze PDF to praktyczne narzędzie do zbierania informacji. Ich wypełnianie trwa krócej niż formularzy drukowanych oraz istnieje mniejsze ryzyko popełnienia błędu podczas ich wypełniania.

Interaktywne formularze PDF mogą zawierać następujące typy pól: pola tekstowe, listy rozwijane, pola wyboru, przyciski radiowe, przyciski, pola podpisu oraz pola listy.

Program ABBYY FineReader PDF 15 zawiera edytor plików PDF, który umożliwia wypełnianie, tworzenie oraz edycję interaktywnych formularzy PDF.

Za pomocą programu ABBYY FineReader PDF 15 można wydrukować wypełniony lub pusty formularz, zapisać formularz w różnych formatach oraz wysłać go na adres e-mail.

Spis treści rozdziału

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article