Szybka konwersja

Za pomocą wbudowanych zadań w zakładce Otwórz okna dialogowego Nowe zadanie można konwertować pliki PDF i obrazy lub tworzyć nowe pliki PDF z plików w różnych formatach.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie:
  • Konwertuj na PDF tworzy pliki PDF z plików w formacie *.docx, *.html, *.jpeg i innych plików. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument PDF.
  • Konwertuj na format Microsoft Word tworzy dokumenty Word z plików PDF i obrazów. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument Microsoft Word.
  • Konwertuj na format Microsoft Excel tworzy arkusze Excel z plików PDF i obrazów. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument Excel.
  • Konwertuj na inne formaty konwertuje pliki PDF i obrazów na popularne formaty, takie jak *.odt, *.pptx, *.epub, *.html i wiele innych.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
  Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.

Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Zastosuj konwersja zaawansowana w odniesieniu do dużych dokumentów o skomplikowanej kompozycji.

Zobacz również: :

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article