Ustawienia formatu HTML

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 • Elastyczny układ
  Zachowuje formatowanie oryginału. Otrzymany dokument HTML można swobodnie edytować.
 • Tekst sformatowany
  Zachowuje czcionki, rozmiary pisma, style pisma i akapity, ale nie zachowuje dokładnie odstępów między wierszami ani położenia obiektów na stronie. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 • Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze
  Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, cały tekst w dokumencie wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
 • Zachowaj tekst i kolory tła
  Zaznacz tę opcję, aby zachować kolor czcionki i tła.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Ustawienia książek

Przy konwersji papierowej książki na format HTML włącz opcję Wygeneruj spis treści i użyj go do podzielenia dokument na pliki. Książkę można podzielić na akapity na jeden z następujących sposobów:

 • Automatycznie utwórz pliki w oparciu o nagłówki
  Program ABBYY FineReader PDF 15 automatycznie podzieli dokument na części o mniej więcej takim samym rozmiarze, zapisze je w osobnych plikach HTML i utworzy odnośniki do nich w spisie treści.
 • Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 1
  Program ABBYY FineReader PDF 15 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na podstawie nagłówków najwyższego poziomu.
 • Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 2
  Program ABBYY FineReader PDF 15 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na podstawie nagłówków najwyższego poziomu i nagłówków następującego poziomu.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article