Pole podpisu

Pole podpisu umożliwia użytkownikowi umieszczenie swojego podpisu w dokumencie PDF.
Zobacz również: Podpis cyfrowy

Aby dodać pole podpisu do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole podpisu, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pola podpisu

Karta Ogólne

Karta Wygląd

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article