Trường chữ ký

Trường Chữ ký cho phép người dùng đặt chữ ký số của mình vào tài liệu PDF.
Xem thêm: Chữ ký số

Để thêm trường chữ ký vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa trường chữ ký, nhấp chuột phải vào trường và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính trường chữ ký

Tab chung

Tab Kiểu dáng

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article