Tìm kiếm và biên soạn

PDF Editor giúp bạn xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF trước khi phát hành tài liệu. Để làm vậy, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào thẻ trong ngăn bên trái hoặc nhấp vào Xem > Tìm kiếm để mở ngăn TÌM KIẾM.
 2. Đi đến thẻ BIÊN SOẠN.
 3. Trong trường văn bản Tìm gì, gõ từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm.
  Từ và cụm từ khớp với truy vấn của bạn sẽ được tô sáng trong tài liệu.
  Kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp theo nhóm (theo nguồn: văn bản, nhận xét hoặc dấu trang) và bạn sẽ có thể tô sáng toàn bộ nhóm.
   
 4. Nếu cần, nhấp vào mũi tên cạnh biểu tượng  và chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Khớp hoàn toàn sẽ chỉ tìm từ khớp chính xác với từ bạn đã gõ trong ô tìm kiếm.
   Ví dụ, khi bạn tìm từ "correct", kết quả sẽ không tìm các từ như "incorrectly" hay "correction".
  • Khớp kiểu viết hoa/thường sẽ chỉ tìm từ khớp với cách viết hoa trong truy vấn của bạn.
   Ví dụ, khi bạn tìm từ "Editor", kết quả sẽ không tìm các từ như "editor" hay "EDITOR".
 5. Trong kết quả tìm kiếm, hãy đánh dấu từ hoặc cụm từ cần biên soạn.
  Để biên soạn nhiều từ hoặc cụm từ cùng lúc, chọn giá trị thích hợp trong bảng Tìm kiếm.
 6. Nhấp vào Biên soạn.
  Thao tác này sẽ xóa bỏ các từ hoặc cụm từ đã chọn và vẽ lên các chỗ xuất hiện tương ứng của chúng.
 7. Lưu thay đổi.

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article