Hľadať a opraviť

Program Editor PDF vám umožňuje odstrániť z dokumentov PDF pred ich publikovaním dôverné informácie. Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Hľadať a otvorí sa tabla HĽADAŤ.
 2. Prejdite na kartu REDIGOVAŤ.
 3. V textovom poli Hľadať čo zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nájsť.
  V dokumente sa zvýraznia slová alebo frázy zhodné s vaším dopytom.
  Výsledky vyhľadávania budú usporiadané do skupín (podľa zdroja: text, poznámky alebo záložky) a môžete zvýrazniť celé skupiny.
   
 4. V prípade potreby kliknite na šípku vedľa ikony  a vyberte niektorú z týchto možností:
  • Presná zhoda nájde len slová, ktoré sú presnou zhodou slov zadaných do vyhľadávacieho poľa.
   Napríklad hľadanie slova „correct“ nenájde slová ako „incorrectly“ ani „correction“.
  • Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená nájde vo vašom dopyte iba slová zhodujúce sa veľkosťou písmen.
   Napr. hľadanie slova „Editor“ nenájde slová ako „editor“ ani „EDITOR“.
 5. Vo výsledkoch vyhľadávania označte slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa má redigovať.
  Ak chcete redigovať naraz niekoľko slov alebo slovných spojení, vyberte príslušnú hodnotu na paneli Hľadať.
 6. Kliknite na Redigovať.
  Odstránia sa tým vybrané slová alebo frázy a prekreslia sa ich príslušné výskyty.
 7. Uložte svoje zmeny.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article