Rozdelenie podľa počtu strán

Pri rozdeľovaní dokumentu PDF podľa počtu strán postupujte takto:

 1. Na otvorenie dokumentu použite editor PDF a potom vyberte Súbor > Rozdeliť dokument...
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Vyberte Metóda rozdelenia > Podľa počtu strán.
  2. Zadajte Počet strán, čo je maximálny povolený počet strán každého nového dokumentu.
  3. V prípade potreby zmeňte Názov súboru. Názvy všetkých nových dokumentov sú číslované na konci, aby zostali jedinečné. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

   Napr. parametre „Názov: Document, Číslovanie: za názvom, Počet číslic: 3“ vygenerujú nasledujúce názvy dokumentov: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atď.
   Ako predvolená možnosť sa použije názov zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do priečinka zdrojového dokumentu alebo zadajte iné umiestnenie.

   Pripojené súbory sa odošlú do samostatného priečinka s názvom Prílohy v rovnakom adresári. V nových dokumentoch sa nezachovávajú záložky.
 3. Kliknite na Rozdeliť.

Po dokončení rozdelenia sa v novom okne otvorí priečinok s novými súbormi.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article