Integrácia s inými aplikáciami

Program ABBYY FineReader sa integruje s programom Windows Prieskumník, čo umožňuje začať spracovanie dokumentov PDF, dokumentov balíka Office a súborov so snímkami jednoduchým kliknutím na ne pravým tlačidlom myši.

Môžete tiež meniť a ukladať zmeny dokumentov PDF uložených na serveri Microsoft SharePoint.

Obsah kapitoly

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article