Ako si zvoliť ABBYY FineReader PDF 15 ako predvolený zobrazovač PDF

Nastavenie ABBYY FineReader PDF 15 ako predvoleného zobrazovača PDF:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý súbor PDF v Prieskumníkovi Windows a v ponuke klávesových skratiek kliknite na Vlastnosti.
    Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti.
  2. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Zmeniť, ak chcete zmeniť aplikáciu používanú na otváranie súborov PDF.
    Otvorí sa zoznam aplikácií.
  3. Zo zoznamu aplikácií vyberte ABBYY FineReader PDF 15.
    Poznámka. Ak ABBYY FineReader PDF 15 v zozname nevidíte, skúste prejsť nadol. Ďalšie aplikácie zobrazíte kliknutím na Ďalšie aplikácie.
  4. Kliknite na OK.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article