Zobrazenie výsledkov porovnania

Rozdiely zistené programom sú zvýraznené v daných dvoch textoch a sú aj samostatne uvedené v table na pravej strane.

Program ABBYY Porovnať dokumenty dokáže zistiť nasledujúce typy rozdielov:

Každá položka v zozname rozdielov obsahuje odstránené, vložené alebo upravené fragmenty textu a čísla strán, kde sa daný text sa vyskytuje v každom dokumente. Ak chcete rozdiel skopírovať do schránky, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na Kopírovať rozdiel v ponuke skratiek alebo ho vyberte a kliknite na Upraviť > Kopírovať rozdiel.

Ak bol fragment textu upravený, stará aj nová verzia fragmentu sa zobrazí v table úplne vpravo.

Počet zistených rozdielov sa zobrazuje na dvoch miestach:

 • Na červenom pruhu zobrazenom v hornej časti zobrazovacej oblasti po porovnaní dokumentov:
 • Vedľa názvu karty ROZDIELY na table úplne vpravo: .

Keď vyberiete rozdiel na karte ROZDIELY odlišný text sa zobrazí v oboch dokumentoch vedľa seba.

Ak chcete prechádzať rozdielmi, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na rozdiel v jednom z oboch dokumentov.
 • Použite klávesové skratky: Ctrl+šípka doprava/Ctrl+šípka doľava.
 • Použitie tlačidlá a na karte ROZDIELY.
 • Kliknite na Porovnať a potom na Ďalší rozdiel alebo Predchádzajúci rozdiel.

Obe verzie môžete posúvať súčasne a sledovať zmeny v zobrazení vedľa seba.
Súčasné posúvanie je predvolene zapnuté. Ak ho chcete vypnúť, kliknite na Prispôsobiť na šírku v Zobraziť a zrušte začiarknutie položky Synchronizovať posúvanie alebo kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vypnite možnosť Synchronizovať posúvanie v ponuke skratiek alebo kliknite na tlačidlo nad jedným z dokumentov.

Zoskupenie rozdielov

Program ABBYY Porovnať dokumenty zoskupuje zistené rozdiely, aby ste mohli ignorovať drobné zmeny a zamerať sa na podstatné rozdiely.

Zistené rozdiely sa môžu umiestniť do jednej z troch skupín:

 • Základný text
  Táto skupina obsahuje podstatné rozdiely zistené v základnom texte oboch dokumentov.
 • Hlavičky a päty
  Táto skupina obsahuje rozdiely v hlavičkách a pätách oboch dokumentov (napr. rozdiely v číslach strán).
 • Číslovanie
  Táto skupina obsahuje rozdiely v číslach nachádzajúcich sa v oboch dokumentoch, napríklad rozdiely v číslovaní zoznamov.

Ak chcete vypnúť zoskupovanie rozdielov, kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY na table úplne vpravo.

Ak chcete rozdiel odstrániť zo zoznamu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY.
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na rozdiel a kliknite na Ignorovať rozdiel v ponuke skratiek.

Ak chcete odstrániť niekoľko rozdielov súčasne, pri ich výbere držte stlačený kláves Ctrl.

Ak chcete ignorovať všetky identické rozdiely, zvoľte príkaz Ignorovať identické rozdiely v ponuke skratiek.

Všetky zmeny, ktoré odstránite zo zoznamu, nebudú uvedené v správe porovnania.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article