Rozpoznávanie na pozadí

Program PDF Editor umožňuje vyhľadávanie a kopírovanie textu a obrázkov v dokumentoch PDF bez textovej vrstvy, ako sú napríklad naskenované dokumenty a dokumenty vytvorené zo súborov so snímkami. Je to je možné vďaka procesu OCR, ktorý beží na pozadí.

Rozpoznávanie na pozadí je v predvolenom nastavení zapnuté a spustí sa automaticky pri otvorení dokumentu PDF.

Proces rozpoznávania na pozadí nemení obsah súboru PDF. Namiesto toho pridá dočasnú textovú vrstvu, ktorá nebude k dispozícii, keď sa dokument otvorí v iných aplikáciách.

Ak chcete v dokumente vyhľadávať v iných aplikáciách, budete musieť uložiť textovú vrstvu vytvorenú procesom rozpoznávania na pozadí. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument... Pozrite tiež: Rozpoznávanie textu.

Dôležité! Ak funkcia hľadania alebo kopírovania nefunguje správne, skontrolujte, či sú pre dokument vybraté správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

Ak chcete vypnúť rozpoznávanie na pozadí, zrušte začiarknutie možnosti V editore PDF aktivovať rozpoznávanie na pozadí v dialógovom okne Možnosti.

Proces rozpoznávania na pozadí sa nedá spustiť na počítačoch s procesorom s jedným jadrom.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article