Používanie príkazového riadka

Na prevod naskenovaných dokumentov, súborov PDF a súborov so snímkami do podporovaných formátov sa môže použiť príkazový riadok. Môžete ho použiť aj na spustenie porovnania dvoch verzií dokumentu v rôznych formátoch bez nutnosti špeciálne otvoriť okno Editora OCR alebo program ABBYY Porovnať dokumenty.

Ak chcete spracovať dokumenty použitím príkazového riadka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Stlačením kombinácie klávesov Win+R otvorte rozhranie príkazového riadka. Potom do príkazového riadka zadajte „cmd“ a kliknite na OK.
  2. Zadajte príkaz na konverziu alebo porovnanie dokumentov a stlačte kláves Enter. Na obrazovke sa zobrazí dialógové okno programu ABBYY FineReader. Bude obsahovať panel priebehu a všetky relevantné rady a upozornenia.  
  3. Po spracovaní dokumentov sa výsledky otvoria v príslušnej aplikácii.
    Na uloženie výsledkov konverzie musíte manuálne spustiť procedúru uloženia.

Obsah kapitoly:

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article