Rozdelenie podľa záložiek

Editor PDF umožňuje rozdeliť dokument PDF iba použitím záložiek najvyššej úrovne. Pre každú záložku najvyššej úrovne sa vytvorí jeden nový dokument.

Pri rozdeľovaní dokumentu PDF podľa záložiek postupujte takto:

 1. Na otvorenie dokumentu použite editor PDF a potom vyberte Súbor > Rozdeliť dokument...
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Zadajte Metóda rozdelenia > Podľa záložiek (iba prvá úroveň).
  2. Vyberte metódu pomenovania súboru z Názov súboru rozbaľovacieho zoznamu:
   • Rovnaký ako názov záložky nové dokumenty sa pomenujú podľa záložiek. Predvolená možnosť je číslovanie názvov nových dokumentov. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

    Napr. parametre „Číslovanie: Po názve, Počet číslic: 3“ vygenerujú nasledujúce názvy dokumentov: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf atď., kde Introduction, Chapter_1, Chapter_2 sú názvy záložiek.
    Zrušením začiarknutia Pridať číslovanie sa číslovanie vypne.
   • Na zmenu názvu dokumentu v prípade potreby použite Vlastný názov.  Názvy všetkých nových dokumentov sú číslované na konci, aby zostali jedinečné. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

    Napr. parametre „Názov: Document, Číslovanie:Po názve, Počet číslic: 3“ vygenerujú nasledujúce názvy dokumentov: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atď.
    Ako predvolená možnosť sa použije názov zdrojového dokumentu.
  3. Uložte nové dokumenty do priečinka zdrojového dokumentu alebo zadajte iné umiestnenie.

   Pripojené súbory sa odošlú do samostatného priečinka s názvom Prílohy v rovnakom adresári. V nových dokumentoch sa nezachovávajú záložky.
 3. Kliknite na Rozdeliť.

Po dokončení rozdelenia sa v novom okne otvorí priečinok s novými súbormi.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article