Vyhľadávanie kľúčových slov

Pri vyhľadávaní kľúčového slova postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Hľadať a otvorí sa tabla HĽADAŤ.
 2. V textovom poli Hľadať čo zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nájsť.
  V dokumente sa zvýraznia slová alebo frázy zhodné s vaším dopytom.
  Výsledky vyhľadávania sa usporiadajú do skupín (podľa zdroja: text, poznámky alebo záložky) a môžete zvýrazniť celé skupiny.
   
 3. V prípade potreby kliknite na šípku vedľa ikony  a vyberte niektorú z týchto možností:
  • Presná zhoda nájde len slová, ktoré sú presnou zhodou slov zadaných do vyhľadávacieho poľa.
   Napríklad hľadanie slova „correct“ nenájde slová ako „incorrectly“ ani „correction“.
  • Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená nájde vo vašom dopyte iba slová, zhodujúce sa veľkosťou písmen.
   Napr. hľadanie slova „Editor“ nenájde slová ako „editor“ ani „EDITOR“.

Nájdené slová v texte môžete zvýrazniť, prečiarknuť a podčiarknuť. Ak to chcete urobiť, vyberte príslušné slová vo výsledkoch vyhľadávania a kliknite na príslušný nástroj (zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie).
V dokumente PDF sa vytvoria poznámky a označia sa aj všetky zmeny, ktoré bude potrebné vykonať v zdrojovom dokumente. Na samotný text v dokumente PDF to nemá vplyv.

Ak chcete zmeniť farbu použitú na označenie textu, kliknite na šípku vedľa príslušného nástroja a vyberte zo zobrazenej palety farieb požadovanú farbu.

Na nasledujúcu/predchádzajúcu vyhľadanú zhodu prejdete tlačidlami . Nasledujúci výsledok vyhľadávania vyberiete aj stlačením klávesu F3.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article