Търсене по ключови думи

За да търсите по ключови думи, направете следното:

 1. Щракнете върху раздел в панела отляво или щракнете върху Изглед > Търсене, за да отворите панела ТЪРСЕНЕ.
 2. В текстовото поле Намери какво въведете думата или фразата, която искате да намерите.
  Думи или фрази, които отговарят на търсенето Ви, ще бъдат маркирани в документа.
  Резултатите от търсенето ще бъдат подредени в групи (според източника: текст, коментари или показалци) и ще можете да маркирате цели групи.
   
 3. Ако е необходимо, щракнете върху стрелката до иконата и изберете някое от следните:
  • Точно съвпадениеще намери само думи, които отговарят точно на думите, които сте въвели в полето за търсене.
   Например търсенето на думата „correct“ няма да намери думи като „incorrectly“ или „correction“.
  • Съвпадение на големи/малки букви ще намери само думи, при които регистърът на буквите (главни/малки) отговаря.
   Например търсенето на думата „Editor“ няма да намери думи като „editor“ или „EDITOR“.

Можете да осветявате, задрасквате и подчертавате намерените резултати в текста. За да направите това, изберете необходимите думи в резултатите от търсенето и щракнете върху съответния инструмент (осветяване, задраскване или подчертаване).
Това ще създаде коментари в PDF документа и ще маркира всички промени, които трябва да бъдат направени в изходния документ. Това няма да засегне самия текст на Вашия PDF документ.

За да промените цвета, използван за маркиране на текста, щракнете върху стрелката до съответния инструмент и изберете желания цвят от палитрата, която се показва.

За да се придвижите към следващ/предишен намерен резултат, използвайте бутоните . Можете също да изберете следващия резултат от търсенето, като натиснете F3.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article