Диалогов прозорец Опции

Разделът Опции съдържа различни опции, които Ви позволяват да решите как документите да бъдат сканирани, отворени, разпознати и записани в различни формати, както и да променяте езиците за разпознаване, езика на интерфейса, типа на печат на входните документи и други.

Има няколко начина да отворите диалоговия прозорец Опции:

 • В Нова Задача щракнете върху раздела Опции в долния ляв ъгъл.
 • В Нова Задача щракнете върху Инструменти > Опции....
 • В редактора за PDF щракнете върху Инструменти > Опции....
 • В редактора за OCR щракнете върху Инструменти > Опции....

Бутони, връзки или команди, които отварят диалоговия прозорец Опции, също ще са налични, когато конвертирате или сканирате файлове в екрана Нова Задача, в лентите с инструменти и в контекстните менюта на лентите с инструменти в редакторите за PDF и OCR, както и в диалоговите прозорци, които се отварят при записване на документите.

Разделът Опции има седем раздела, всеки от които съдържа настройки за конкретни функции на ABBYY FineReader.

Общи

В този раздел можете да:

 • Изберете коя част от програмата ще се отвори, когато стартирате ABBYY FineReader PDF 15: екранът Нова Задача, редакторът за OCR с нов OCR проект или редакторът за OCR с последно използвания OCR проект.
 • Зададете кое устройство искате да използвате за получаване на изображения и да изберете интерфейс за сканиране.
  ABBYY FineReader използва вграден диалогов прозорец за показване на настройки за сканиране. Ако интерфейсът за сканиране на ABBYY FineReader PDF 15 е несъвместим с Вашия скенер, можете да използвате интерфейса на скенера. Документацията на скенера трябва да съдържа описание на този диалогов прозорец и неговите елементи.
 • Направете FineReader програма по подразбиране за отваряне на PDF документи.

Обработка на изображения

Този раздел съдържа три групи опции:

 • Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF
  Когато тази опция е разрешена, всички страници, отворени в редактора за PDF, ще бъдат разпознати автоматично. Този процес работи във фонов режим и добавя временен текстов слой към PDF документите, като прави възможно търсенето в тях и копирането на текста им.
  Използвайте връзката в долната част на тази група, за да укажете езиците на Вашия документ.
 • Автоматично обработване на изображения на страниците при добавянето им към редактора на OCR
  Тази опция разрешава или забранява автоматичната обработка на новодобавени страници. Ако автоматичната обработка е разрешена, можете да изберете опции за обща обработка на документа и опции за предварителна обработка на изображенията, които да се използват при сканиране и отваряне на изображения:
 • Разпознаване на изображения на страниците (включва предварителна обработка и анализ)
  Новодобавени изображения в редактора за OCR ще бъдат обработени предварително с настройките, указани в групата опции Настройки за предварителна обработка на изображенията (прилагат се към конвертиране и OCR). Анализът и разпознаването също се ще изпълняват автоматично.
 • Анализиране на изображенията на страниците (включва предварителна обработка)
  Извършва се автоматично предварителна обработка на изображенията и анализ на документите, но разпознаването трябва да бъде стартирано ръчно.
 • Предварителна обработка на изображения на страници
  Само предварителната обработка се извършва автоматично. Анализът и разпознаването трябва да се стартират ръчно.
 • Настройки за предварителна обработка на изображенията (прилагат се към конвертиране и OCR)
  ABBYY FineReader PDF 15 Ви позволява автоматично да отстранявате често срещани дефекти в сканирани копия и цифрови фотографии.

Вижте също: Разпознаване във фонов режим, Опции за обработка на изображения и Работа с езици с набор от сложни символи.

Езици

Този раздел съдържа опции за езиците за разпознаване. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

OCR

В този раздел можете да изберете опции за разпознаване:

 • Разделът Режим на разпознаване на PDF
 • Дали да се използва подробно или бързо разпознаване
 • Разделът тип на документа
 • Дали програмата трябва да открива структурни елементи (позволява да изберете кои елементи да се запазят при експортиране на резултатите в Microsoft Word)
 • Дали програмата трябва да разпознава баркодове
 • Обучение (позволява да използвате потребителски модели при разпознаване на текстове)
 • Шрифтове (позволява да изберете шрифтовете, които да се използват при разпознаване на текстове)

Вижте също: Опции за разпознаване, Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове.

Настройки за форматиране

В този раздел можете да коригирате настройките за изходните файлови формати. Вижте също: Настройки за форматиране.

Други

В този раздел можете да:

 • Задавате език на интерфейса за ABBYY FineReader PDF 15.
 • Задавате колко процесорни ядра може да използва FineReader за разпознаване.
 • Укажете дали ABBYY FineReader трябва автоматично да проверява за актуализации и да ги инсталира.
 • Задайте дали искате да изпращате анонимизирани конфигурационни данни за ABBYY FineReader PDF 15 на ABBYY с цел подобряване на софтуера.
 • Изберете дали да се показват специалните оферти и съвети при използване на ABBYY FineReader PDF 15.
 • Разрешавате или забранявате JavaScript в PDF документи.
 • Задайте дали ABBYY FineReader PDF 15 трябва автоматично да открива URL адреси в PDF документи.

Щракнете върху Възстановяване... в долната част на диалоговия прозорец, ако искате да върнете настройките по подразбиране.

Области и текст*

В този раздел можете да:

 • Зададете настройки за проверка на символи с ниска достоверност.
 • Зададете настройки за проверка на думи, които не са включени в речника:
 • Игнорирате думи и цифри, съдържащи специални символи.
 • Проверка на съставни думи, които не са в речника.
  Съставната дума е съставена от две или повече думи.
 • Зададете дали искате да коригирате интервалите преди и след пунктуационни знаци.
 • Прегледате и редактирате потребителски речници.
 • Изберете шрифт за показване на обикновен текст.
 • Изберете цвета и дебелината на рамките за различните типове области в прозореца Изображение, цвета за маркиране на символи с ниска достоверност и други опции за визуализация.

Вижте също: Да проверявате разпознатия текст, Ако програмата не може да разпознае някои от символите, Редактиране на свойства на област.

* Този раздел е наличен само в редактора за OCR.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article