Записване в PDF

ABBYY FineReader позволява да записвате цели PDF документи или избрани страници. Предлагат се различни опции за записване.

  • За да запишете PDF документ, който ще дава възможност на потребителите да избират, копират и редактират съдържанието му, щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете PDF документ с възможности за търсене. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Записване като PDF документ с възможност за търсене....
    Документът ще бъде записан като PDF с възможност за търсене. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PDF.
  • За да запишете PDF документ, който няма да позволява на потребителите да избират, копират и редактират съдържанието му, щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете PDF документ само с изображения. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като Записване като PDF документ само с изображения....

Документът ще бъде записан като PDF само с изображения. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PDF.

За да запишете само някои страници от документа, в панела СТРАНИЦИ изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > PDF документ с възможности за търсене (или PDF документ само с изображения).

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > PDF на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article