Ако е използван неправилен шрифт или някои символи са заменени с ? или □

Ако видите ? или □ вместо букви в панела Текст, проверете дали шрифтовете, избрани за показване на разпознатия текст, съдържат всички знаци, използвани в текста.

Вижте също: Необходими шрифтове.

Можете да промените шрифта на разпознат текст, без отново да стартирате процеса на разпознаване.

За да промените шрифта на кратък документ:

  1. Изберете фрагмент от текста, в който някои знаци са с грешния шрифт.
  2. Щракнете с десния бутон върху селекцията и после върху Свойства в контекстното меню.
  3. Изберете желания шрифт от падащия списък Шрифт в панела Свойства на текста. Шрифтът в избрания фрагмент от текста ще се промени в съответствие с избора.

За да промените шрифта на дълъг документ, в който са използвани стилове:

  1. Щракнете върху Инструменти > Редактор на стил....
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете стила, който искате да редактирате, и променете шрифта му.
  3. Щракнете върху OK. Шрифтът във всички текстови фрагмени, използващи този стил, ще се променят съответно.

Ако документ в OCR проект е бил разпознат или редактиран на друг компютър, текстът в документа може да се показва неправилно на Вашия компютър. В такъв случай се уверете, че всички шрифтове, използвани в OCR проекта, са инсталирани на Вашия компютър.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article