За ABBYY FineReader

ABBYY FineReader PDF 15 е универсален PDF инструмент за управление на документи в цифровото работно място. Под управление на технологиите на ABBYY за разпознаване и конвертиране на документи, базирани на изкуствен интелект, FineReader прави информацията, заключена в документите, редактируема и спомага за повишаване на производителността на бизнеса. FineReader прави лесно и ефективно дигитализирането, извличането, редактирането, конвертирането, защитата, споделянето и съвместната работа по всички видове PDF и хартиени документи в съвременния работен свят.

С ABBYY FineReader 15 можете:

* Тази функция не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader. Моля, посетете http://www.ABBYY.com/FineReader за повече информация.

** За да използвате ABBYY Screenshot Reader, трябва да регистрирате своето копие на ABBYY FineReader.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article