Параметри в команден ред за преобразуване на документи

За да започнете преобразуване на документи в редактируем формат, изпълнете следната команда:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Пътят до файла FineReaderOCR.exe в инсталационната папка на програмата.


Ако пълният път съдържа интервали, поставете го в кавички.

<ImageSourceCommands> – изходни документи за разпознаване ImageFiles

Пътят до файла с изображения или PDF документа.


Можете да зададете няколко файла, като ги разделите с интервали. Ако пълният път съдържа интервали, поставете го в кавички.

/scan [SourceName]

Получава изображение от скенера.  SourceName е името на скенера.


Ако SourceName не е указано, по подразбиране се взима последно използваният скенер. Ако името на скенера съдържа интервали, поставете го в кавички.

<RecognitionCommands> – параметри за разпознаване /lang LangName

LangName е езикът за разпознаване.  


Ако LangName не е указан, по подразбиране се взима последно използваният език. Можете да укажете няколко езика за разпознаване, като ги разделите с интервали.


За списъка с поддържани езици за разпознаване в команден ред, вижте Стойности на параметър LangName в команден ред.


Можете да зададете персонализиран език за разпознаване, ако е записан в папката на OCR проекта. За да направите това, поставете два символа @ преди името му, напр. „@@ UserLang“. Името на персонализирания език не може да съдържа символи, различни от букви и цифри, като ! или @.

<ExportCommands> – експорт на резултати от разпознаване /send Target

Target е името на външно приложение, към което ще бъдат изпратени резултатите от разпознаването. Заменете Target с едно от следните:

  • MSWord – Microsoft Word;
  • MSExcel – Microsoft Excel;
  • OpenOffice – Apache OpenOffice;
  • Mail – Вашето имейл приложение (резултатите са във формат Microsoft Word);
  • Clipboard – клипборд;
  • WebBrowser – Вашият уеб браузър по подразбиране;
  • PDFViewer – Вашата програма за преглед на PDF файлове по подразбиране;
  • PowerPoint – Microsoft PowerPoint.

Примерна команда:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Горната команда ще използва редактор за OCR, за да преобразува и отвори файл на немски език с име Guide_German.pdf в Microsoft Word.

За да научите повече за автоматичното записване на резултатите от преобразуването, вижте Използване на команден ред за записване на резултати от преобразуване при стартиране на програмата.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article