Сравняване на документи

За да сравните две версии на документ, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте ABBYY Сравняване на документи.
  Вижте също: Стартиране на ABBYY Сравняване на документи.
 2. Отворете документите в ABBYY Сравняване на документи. Документите трябва да са в един от поддържаните формати.
  За да отворите документ, направете едно от следните:
  • Плъзнете и пуснете документа в една от двете области за преглед.
  • Щракнете някъде в областта за преглед и отидете до местоположението на файла.
  • Щракнете върху в лентата с инструменти в областта за преглед и намерете желания документ.
  • Щракнете върху една от областите за преглед и после щракнете върху Файл > Отваряне на документ....
   Можете да превключвате между области за преглед, като натиснете Ctrl+Tab или Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY Сравняване на документи запомня последните сравнявани двойки документи.
   За да отворите единия от последно сравняваните документи, го изберете от падащия списък в горната част на областта за преглед.
  • За да отворите последно сравнената двойка документи, щракнете върху Файл > Последни сравнения и изберете двойката документи от списъка.
   Можете също да отворите последните сравнени документи от прозореца Нова Задача: щракнете върху раздела Сравни и изберете двойката документи от Последни сравнения.
 3. Изберете опцията езика на документите от списъка в раздел СРАВНИ.
 4. Щракнете върху Сравни в раздела СРАВНЯВАНЕ в най-левия панел или щракнете върху командата Сравняване на документи в менюто Сравняване.
  Ще се покаже прозорец, който показва лента на напредъка, съвети за сравнение и предупреждения.

  След сравняването на документите в РАЗЛИЧИЯ раздела ще се появи списък с разликите. В двата документа ще бъдат подчертани всички разлики.

Можете да запазите резултатите от сравнението:

 • Като файл на Microsoft Word, където разликите ще бъдат показани с помощта на функцията за проследяване на промените.
  Забележка: запазеният документ е разпозната версия на оригиналния документ, което означава, че може да има визуални разлики и грешки при разпознаването. Следователно документ от този тип трябва да се използва само за преглед на разликите.
 • Като PDF документ с коментари.
 • Като таблица на Microsoft Word, съдържаща разликите.

За да запазите резултатите от сравнението, щракнете върху бутона Запис... в раздела РАЗЛИЧИЯ. По подразбиране разликите ще бъдат запазени в последния избран формат на файла. Ако искате да запазите разликите в различен формат, изберете подходящия формат от падащия списък до бутона Запис....

Вижте също: Преглед на резултатите от сравнението, Запис на резултатите от сравнението.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article