Porównywanie dokumentów

Aby porównać dwie wersje dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program ABBYY Porównaj dokumenty.
  Zobacz również: Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty.
 2. Otwórz dokumenty w programie ABBYY Porównaj dokumenty. Dokumenty muszą być w jednym z obsługiwanych formatów.
  Aby otworzyć dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij dokument na jeden z dwóch obszarów wyświetlania.
  • Kliknij gdziekolwiek w obszarze wyświetlania i poszukaj pliku.
  • Kliknij przycisk na pasku narzędzi obszaru wyświetlania i poszukaj potrzebnego dokumentu.
  • Kliknij jeden z obszarów wyświetlania, a następnie kliknij Plik > Otwórz dokument....
   Między obszarami wyświetlania można się przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Tab lub Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porównaj dokumenty pamięta ostatnio porównywane pary dokumentów.
   Aby otworzyć jeden z ostatnio porównywanych dokumentów, wybierz go na liście rozwijanej u góry obszaru wyświetlania.
  • Aby otworzyć ostatnio porównywaną parę dokumentów, kliknij Plik > Ostatnio porównywane i wybierz parę dokumentów z listy.
   Parę ostatnio porównywanych dokumentów można też otworzyć w oknie Nowe zadanie: kliknij zakładkę Porównaj i wybierz parę dokumentów w sekcji Najnowsze porównania.
 3. Wybierz język dokumentów z listy znajdującej się na zakładce PORÓWNAJ.
 4. Kliknij przycisk Porównaj na zakładce PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie lub kliknij polecenie Porównaj dokumenty w menu Porównaj.
  Zostanie wyświetlone okno zawierające pasek postępu oraz rady na temat porównywania i ostrzeżenia.

  Po zakończeniu porównywania wszystkich dokumentów na karcie RÓŻNICE zostanie wyświetlona lista różnic. Wszystkie różnice zostaną zaznaczone w obu dokumentach.

Użytkownik może zapisać wyniki porównywania:

 • W pliku programu Microsoft Word, w którym różnice będą oznaczone za pomocą funkcji śledzenia zmian.
  Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznaną wersją oryginalnego dokumentu, co oznacza, że może się od niego różnić wizualnie i zawierać błędy rozpoznawania. Zatem tego typu dokument powinien być wykorzystywany tylko do przeglądania zmian.
 • Jako dokument PDF z komentarzami.
 • Jako tabelę programu Microsoft Word zawierającą różnice.

Aby zapisać wyniki porównywania, kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE. Domyślnie różnice zostaną zapisane w ostatnio wybranym formacie pliku. Aby zapisać różnice w innym formacie, należy go wybrać z listy rozwijanej obok przycisku Zapisz....

Zobacz również: Wyświetlanie wyników porównywania, Zapisywanie wyników porównywania.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article