Dodawanie zakładek

Za pomocą Edytora PDF można dodawać zakładki do dokumentów PDF.

Utworzyć zakładkę można w okienku ZAKŁADKI lub przy użyciu menu skrótów

 1. Utworzyć zakładkę można w okienku ZAKŁADKI:
  1. Kliknij przycisk na pionowym pasku po lewej stronie i kliknij Widok > Zakładki. Otworzy się okno dialogowe ZAKŁADKI.
  2. Kliknij i wpisz nazwę zakładki.
  3. Domyślnie utworzona zakładka wskazuje początek bieżącej strony.
 2. Aby utworzyć zakładkę przy użyciu menu skrótów:
  1. Wybierz fragment tekstu, obraz lub dowolne inne miejsce w dokumencie, do którego chcesz utworzyć zakładkę.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Dodaj zakładkę... w menu skrótów.
  3. Wpisz nazwę zakładki w okienku ZAKŁADKI.
   W przypadku utworzenia zakładki do fragmentu tekstu, wybrany tekst będzie nazwą zakładki.
  4. Utworzona zakładka będzie wskazywać fragment tekstu, obraz lub inne miejsce w dokumencie, które wybrano.

Aby zmienić ustawienie zakładaki, kliknij Ustaw miejsce docelowe w menu skrótów tej zakładki i kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić zakładkę w dokumencie.

Zakładki można zagnieżdżać. Nowa zakładka będzie miała ten sam poziom zagnieżdżenia co poprzednio wybrana zakładka. Jeśli tworzona jest pierwsza zakładka w dokumencie, zostaje ona umiejscowiona na najwyższym poziomie.

Ewentualnie zakładkę można utworzyć, klikając Edytuj > Dodaj zakładkę....

Zmienianie kolejności zakładek…

Zmienianie nazw zakładek…

Usuwanie zakładek...

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article