Pole tekstowe

Pole tekstowe służy do wpisywania tekstu.

Aby dodać pole tekstowe do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole tekstowe, kliknij je prawym przyciskiem i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pola tekstowego

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Formatowanie

07.09.2020 20:12:25


Please leave your feedback about this article