Dodawanie znaczników

Za pomocą Edytora PDF można wstawiać znaczniki do dokumentów PDF w taki sam sposób, w jaki stawia się stemple na papierowych dokumentach. Znacznik można wybrać z listy dostępnych znaczników lub utworzyć własny z dowolnym tekstem, datą i godziną lub obrazem.

Aby wstawić znacznik na stronie:

  1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij i wybierz znacznik.

Jeśli w menu nie ma znacznika, którego chcesz użyć, kliknij opcję Inny znacznik.

  1. Wstaw znacznik na stronę.
  2. W razie potrzeby przesuń znacznik w odpowiednie miejsce.

Można dodawać komentarze do znaczników oraz zmienić ich status w taki sam sposób jak dodaje się komentarze do adnotacji. Zobacz również: Współpraca przy dokumentach PDF.

Jak utworzyć znacznik

Jak edytować znaczniki

Jak usunąć znacznik

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article