Sprawdzanie i edycja tekstu

Po zakończeniu procesu OCR rozpoznany tekst pojawi się w oknie Tekst. Niepewne znaki zostaną wyróżnione, aby można je było łatwo dostrzec i poprawić.

Rozpoznany tekst można edytować bezpośrednio w oknie Tekst lub w oknie dialogowym Weryfikacja (aby je otworzyć, wybierz polecenie  Rozpoznaj > Zweryfikuj tekst...). W oknie dialogowym Weryfikacja można sprawdzić niepewne słowa, poprawić błędy w pisowni oraz dodać nowe słowa do słownika użytkownika.

Program ABBYY FineReader umożliwia także zmianę formatowania dokumentów wyjściowych. Aby sformatować rozpoznany tekst, użyj przycisków znajdujących się na głównym pasku narzędzi okna Tekst lub w panelu Właściwości tekstu (aby je wyświetlić, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Tekst, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości).

Program ABBYY FineReader podczas rozpoznawania tekstu identyfikuje zastosowane w nim style. Wszystkie zidentyfikowane style są wyświetlane w okienku Właściwości tekstu. Można je edytować, aby szybko zmienić formatowanie całego tekstu. Przy zapisywaniu rozpoznanego tekstu w formatach DOCX, ODT i RTF można zachować istniejące style.

Zobacz również: :

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article