Ustawienia formatu CSV

Dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia tekstu

  • Ignoruj tekst poza tabelami
    Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
  • Wstaw znak łamania strony (#12) jako separator strony
    Zapisuje oryginalny porządek stron.

Ogranicznik

Określa znak do oddzielania kolumn danych w wynikowym dokumencie CSV.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article