Zapisywanie wyników porównywania

Użytkownik może zapisać:

 1. Jeden z dokumentów w pliku programu Microsoft Word, w którym różnice będą oznaczone za pomocą funkcji śledzenia zmian.  
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję DOCX w trybie śledzenia zmian dla: Dokument 1 / Dokument 2.  Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznaną wersją oryginalnego dokumentu, co oznacza, że może się od niego różnić wizualnie i zawierać błędy rozpoznawania. Zatem tego typu dokument powinien być wykorzystywany tylko do przeglądania zmian.
 2. Jeden z dokumentów jako plik PDF, w którym zmiany zaznaczono w komentarzach.
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję PDF z komentarzami dla: Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Listę zmian w postaci tabeli programu Microsoft Word.
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję Raport porównawczy.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article