Ukládání výsledků porovnávání

Můžete uložit:

 1. Jeden z dokumentů jako soubor Microsoft Word s vyznačenými rozdíly pomocí funkce Sledování změn.  
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě ROZDÍLY a zvolením DOCX v režimu sledování změn pro Dokument 1 / Dokument 2.  Poznámka: uložený dokument představuje rozpoznanou verzi původního dokumentu, což znamená, že v něm mohou být vizuální rozdíly a chyby v rozpoznávání. Proto lze dokument tohoto typu používat pouze pro zobrazení rozdílů.
 2. Jeden z dokumentů jako soubor PDF se zjištěnými změnami ve formě komentářů.
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě ROZDÍLY a zvolením PDF s komentáři pro Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Seznam rozdílů jako tabulku ve formátu Microsoft Word.
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě ROZDÍLY a zvolením Sestava porovnání.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article