Skenování a ukládání dokumentů

Můžete používat úlohy na záložce Skenovat v dialogovém okně Nová úloha a vytvářet digitální dokumenty v různých formátech. K získání obrazů dokumentů budete potřebovat skener nebo digitální fotoaparát.

 1. Vyberte záložku Skenovat a klikněte na úlohu:
  • Skenovat do editoru OCR otevírá skeny v nástroji editor OCR.
  • Skenovat do souboru PDF vytváří soubory PDF z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Skenovat do aplikace Microsoft Word vytváří dokumenty Microsoft Word z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Skenovat do aplikace Microsoft Excel vytváří dokumenty Microsoft Excel z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Sken do obrazových souborů vytváří plně obrazové dokumenty z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Skenovat do jiných formátů vytváří dokumenty v oblíbených formátech, např. *.odt, *.pptx, *.epub a *.html, z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Zadejte nastavení specifická pro zvolený formát.
  Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Na začátku skenování se zobrazí dialogové okno s lištou průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. V závislosti na úloze zvolené v kroku 1 budou naskenované obrázky:
  • Zpracovány a přidány do projektu OCR v nástroji editor OCR.
  • Zpracovány a převedeny do PDF. Zadejte složku, do které chcete výsledný dokument uložit. Dokument zůstane otevřený v editoru OCR.
  • Zpracovány a převedeny do vybraného formátu. Zadejte složku, do které chcete výsledný dokument uložit. Dokument zůstane otevřený v editoru OCR.

Viz také: :

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article