Používání virtuální tiskárny k vytváření dokumentů PDF

Dokumenty PDF lze vytvářet z libovolné aplikace, která umožňuje výběr tiskárny. PDF-XChange 5.0 pro ABBYY FineReader 15 bude použita.

  1. Otevřete dokument, z něhož chcete vytvořit PDF.
  2. Otevřete dialogové okno Možnosti tisku.
  3. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte PDF-XChange 5.0 pro ABBYY FineReader 15.
  4. Je-li to nutné, klikněte na Nastavení tiskárny... a upravte nastavení vytváření PDF.
  5. Klikněte na Tisk a zahájí se vytváření dokumentu PDF.
  6. V otevřeném dialogovém okně můžete změnit název a umístění souboru, zvolit otevření dokumentu pro prohlížení po jeho uložení nebo jeho odeslání e-mailem. Vytvářený dokument PDF lze také přidat ke stávajícímu dokumentu PDF volbou Přidat soubory do PDF.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article