Pokud text obsahuje mnoho odbornych terminu nebo neobvyklych vyrazu

Aplikace ABBYY FineReader PDF 15 kontroluje rozpoznaná slova podle svého interního slovníku. Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání zvýšit přidáním těchto slov do slovníku.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Zobrazit slovníky....
  2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Zobrazit....
  3. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně zadejte slovo a klikněte na položku Přidat slovo nebo vyberte slovo a klikněte na položku Odstranit.

Pokud již slovník obsahuje slovo, které se pokoušíte přidat, zobrazí se zpráva s oznámením, že slovo, které se pokoušíte přidat, již ve slovníku je.

Uživatelské slovníky vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader (tj. ve verzích 9.0, 10, 11, 12 a 14) lze importovat.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Zobrazit slovníky....
  2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Zobrazit....
  3. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko Importovat... a vyberte soubor slovníku, který chcete importovat (musí mít příponu *.pmd, *.txt nebo *.dic).

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article