Porovnávání dokumentů

(Tato funkce není dostupná v některých verzích aplikace ABBYY FineReader. Viz také: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader obsahuje aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty, která umožňuje porovnat dvě verze dokumentu, i když jsou v různých formátech. Nástroj aplikace ABBYY FineReader pro porovnávání dokumentu umožňuje odhalení významných nesouladů v textu, čímž můžete například předejít schválení nebo zveřejnění nesprávné verze dokumentu.

Pro spuštění aplikace ABBYY Porovnat dokumenty existuje několik způsobů:

 • Otevřete okno Nová úloha a zvolte záložku Porovnat; poté klikněte na Otevřít ABBYY Porovnat dokumenty.
 • Klikněte na tlačítko Start tlačítko ve Windows a klikněte na ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Porovnat dokumenty  (ve Windows 10 klikněte na tlačítko Start a zvolte položku Všechny přílohy v nabídce Start; poté klikněte na ABBYY FineReader PDF 15  > ABBYY Porovnat dokumenty)
 • Klikněte na Porovnat dokumenty na obrazovce v Nástroje nabídce.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v Průzkumníkovi Windows a klikněte na Porovnat dokumenty... v místní nabídce.

Dva dokumenty porovnáte postupem uvedeným níže.

 1. Otevřete aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty, otevřete jednu z verzí, kterou chcete porovnat, v levém podokně a druhou v pravém podokně.
 2. V podokně POROVNAT zvolte v rozevíracím seznamu jazyky dokumentu.
 3. Klikněte na tlačítko Porovnat a porovnejte dokumenty.
 4. Zkontrolujte rozdíly nalezené aplikací ABBYY Porovnat dokumenty.

Rozdíly mezi porovnávanými verzemi budou v každé z verzí zvýrazněné a uvedené v pravém podokně, takže získáte jasnou představu o změnách, které byly v dokumentu provedeny. V obou verzích je tedy snadno vidět, jaký text byl přidán, odstraněn nebo upraven. Obě stránky se posouvají najednou a stejné části jsou vždy zobrazeny vedle sebe. Rozdíly lze odstraňovat ze seznamu nebo kopírovat do schránky.

Rozdíly odstraněné ze seznamu nebudou uloženy do sestavy rozdílů.

Výsledky porovnávání můžete uložit:

 • jako soubor Microsoft Word s vyznačenými rozdíly pomocí funkce Sledování změn,
 • jako dokument PDF s komentáři,
 • jako tabulku ve formátu Microsoft Word obsahující rozdíly.

Více informací o porovnávání dvou verzí stejného dokumentu naleznete v kapitole ABBYY Porovnat dokumenty.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article