Zobrazování výsledků porovnávání

Rozdíly, které program zjistí, jsou v obou textech zvýrazněny a jsou také uvedeny samostatně v podokně na pravé straně.

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty dokáže nalézt následující typy rozdílů:

Každá položka v seznamu rozdílů obsahuje odstraněnou, vloženou nebo upravenou část textu a čísla stránek, kde se tento text v každém dokumentu vyskytuje. Chcete-li kopírovat rozdíl do schránky, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté klikněte na Kopírovat rozdíl v místní nabídce, nebo jej vyberte a klikněte na Upravit > Kopírovat rozdíl.

Byla-li část textu upravena budou nová i stará verze dané části uvedeny v podokně úplně napravo.

Počet zjištěných rozdílů se zobrazí na dvou místech:

 • Na červené liště, která se po porovnání dokumentů zobrazí v horní části oblasti zobrazení:
 • Vedle názvu karty ROZDÍLY v podokně úplně napravo: .

Když vyberete rozdíl na kartě ROZDÍLY, lišící se text se zobrazí na stejném místě v obou dokumentech.

Chcete-li na rozdíly přejít, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na rozdíl v jednom z dokumentů.
 • Použijte klávesové zkratky: Ctrl+Šipka vpravo/Ctrl+Šipka vlevo.
 • Použijte tlačítka a na kartě ROZDÍLY.
 • Klikněte na Porovnat a poté klikněte na Další rozdíl nebo Předchozí rozdíl.

Obě verze můžete též posouvat zároveň, abyste změny viděli v náhledu, kde jsou umístěny vedle sebe.
Synchronizace posouvání je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li ji vypnout, klikněte na Přizpůsobit na šířku v nabídce Zobrazit a vymažte položku Synchronizovat posouvání, nebo klikněte na dokument a zakažte možnost Synchronizovat posouvání v místní nabídce, nebo klikněte na tlačítko nad jedním z dokumentů.

Seskupování rozdílů

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty seskupuje identifikované rozdíly, takže můžete ignorovat drobné změny a zaměřit se na zásadní rozdíly.

Zjištěné rozdíly mohou být umístěny v jedné z následujících tří skupin:

 • Základní text
  Tato skupina obsahuje zásadní rozdíly nalezené v základním textu obou dokumentů.
 • Záhlaví a zápatí
  Tato skupina obsahuje rozdíly v záhlavích a zápatích obou dokumentů (např. rozdíly v číslech stránek).
 • Číslování
  Tato skupina obsahuje rozdíly v číslech obsažených ve dvou dokumentech, např. rozdíly v číslování seznamů.

Chcete-li seskupování rozdílů zakázat, klikněte na tlačítko na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo.

Chcete-li odebrat rozdíl ze seznamu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na tlačítko na záložce ROZDÍLY.
 • Klikněte na rozdíl pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Ignorovat rozdíl v místní nabídce.

Chcete-li odstranit několik rozdílů najednou, vyberte je a zároveň držte klávesu Ctrl.

Pokud chcete ignorovat totožné rozdíly, zvolte v místní nabídce příkaz Ignorovat totožné rozdíly.

Veškeré rozdíly, které byly ze seznamu odebrány, se nezobrazí ve zprávě o porovnání.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article