Vyplňování formulářů

Editor PDF umožňuje prohlížet, vyplňovat, ukládat a tisknout interaktivní formuláře.

 1. Pokud dokument obsahuje formulář, zobrazí se následující zpráva:

  Pokud chcete deaktivovat zvýrazňování interaktivních polí ve formulářích, vymažte Zvýraznit pole v této zprávě, nebo klikněte na Zobrazit a zrušte zaškrtnutí v zaškrtávacím políčku vedle položky Zvýraznit pole.
 2. Chcete-li formulář vyplnit, vyberte hodnoty z rozevíracích seznamů, nebo zadejte text pomocí klávesnice.


S aplikací ABBYY FineReader můžete také:

 • Načítat data do formuláře
  Klikněte na Nástroje > Data formuláře > Načíst data formuláře ze souboru..., přejděte k souboru s údaji formuláře a klikněte na Otevřít. Formulář se vyplní údaji z vybraného souboru.
  Údaje formuláře lze načíst ze souborů FDF nebo XFDF.
 • Uložení dat formuláře
  Klikněte na Nástroje > Data formuláře > Uložit data formuláře do souboru..., zadejte název souboru, zvolte výstupní formát a klikněte na Uložit. Údaje formuláře se uloží do souboru.
  Údaje formuláře lze ukládat ve formátech FDF, XFDF nebo HTML.
 • Vymazání polí formuláře
  Klikněte na Upravit > Data formuláře > Resetovat formulář. Všechna pole formuláře budou vymazána.

Je-li v nastavení programu zakázán JavaScript, některé prvky ve formulářích PDF nemusejí být dostupné. Nemusejí být například dostupné kontroly formátu dat. JavaScript můžete povolit kliknutím na Možnosti > Jiné > Povolit JavaScript v PDF dokumentech.

Viz také: Funkce zabezpečení souborů PDF.

Pokud v aktuálním formuláři nejsou zvýrazněna žádná interaktivní pole, ujistěte se, že ve žlutém podokně nad formulářem je zvolena možnost Zvýraznit pole (nebo že je zaškrtnuta položka Zvýraznit pole v nabídce Zobrazit). Pokud je zvolena/zaškrtnuta možnost nebo položka nabídky, ale přesto nevidíte žádná zvýrazněná pole, použijte k vyplnění formuláře nástroj Exportovat.
Viz také: Přidávání anotace ve formě bloku textu do dokumentu PDF.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article