Použití příkazového řádku

Pomocí příkazového řádku můžete převádět naskenované dokumenty, soubory PDF a obrazové soubory do podporovaných formátů. Můžete v něm také spustit porovnávání dvou verzí dokumentu uložených v různých formátech, aniž byste museli spouštět Editor OCR, nebo nástroj ABBYY Porovnat dokumenty.

Zpracování dokumentů pomocí příkazového řádku provedete následujícím postupem:

  1. Spusťte rozhraní příkazového řádku stisknutím kombinace kláves Win+R. Do řádku napište příkaz „cmd“ a klikněte na OK.
  2. Zadejte buď příkaz pro převod, nebo porovnání vašich dokumentů a stiskněte klávesu Enter. Na obrazovce se objeví dialogové okno ABBYY FineReader. Bude v něm zobrazen indikátor průběhu a vhodné tipy a varování.  
  3. Až zpracování dokumentů skončí, otevře se výsledek v příslušné aplikaci.
    Pro uložení výsledků převodu budete muset ručně spustit proces uložení.

Obsah kapitoly:

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article