Za pomocą wiersza poleceń

Za pomocą wiersza poleceń możesz konwertować zeskanowane dokumenty, pliki PDF i pliki obrazów do obsługiwanych formatów. Ponadto, przy jego użyciu możesz porównać dwie wersje jednego dokumentu w różnych formatach bez konieczności otwierania okna edytora OCR lub uruchamiania narzędzia ABBYY Porównaj dokumenty.

Aby przetworzyć dokumenty za pomocą wiersza poleceń:

  1. Otwórz narzędzie uruchamiania przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Win+R. Następnie wpisz w wierszu poleceń słowo „cmd” i kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie, aby przekonwertować lub porównać swoje dokumenty i naciśnij klawisz Enter. Na ekranie pojawi się okno dialogowe programu ABBYY FineReader. Będzie w nim widoczny pasek postępu oraz zostaną wyświetlone wszelkie niezbędne wskazówki i ostrzeżenia.  
  3. Gdy przetwarzanie dokumentów się zakończy, wyniki zostaną otwarte w odpowiedniej aplikacji.
    Aby zapisać wynik konwersji, musisz ręcznie wykonać procedurę zapisywania.

Spis treści rozdziału:

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article