Wyszukiwanie i wymazywanie

Za pomocą Edytora PDF można usuwać poufne informacje z dokumentów PDF przed ich publikacją. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz kartę w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj, aby otworzyć okienko SZUKAJ.
 2. Przejdź na kartę WYMAŻ.
 3. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo lub wyrażenie, które chcesz wyszukać.
  Pasujące słowa i zwroty zostaną wyróżnione w dokumencie.
  Wyniki wyszukiwania zostaną pogrupowane (wg źródła: tekstu, komentarzy lub zakładek) i będzie można wyróżniać całe grupy.
   
 4. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok ikony i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dokładne dopasowanie znajdzie tylko słowa dokładnie pasujące do słów wpisanych w polu wyszukiwania.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „correct” nie pozwoli znaleźć słów „incorrectly” ani „correction”.
  • Rozróżniaj wielkość liter znajdzie tylko słowa pasujące wielkością liter do słowa w zapytaniu.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „Editor” nie pozwoli znaleźć słowa „editor” ani „EDITOR”.
 5. W wynikach wyszukiwania zaznacz słowo lub wyrażenie, które chcesz wymazać.
  Aby wymazać kilka słów lub wyrażeń na raz, wybierz odpowiednią wartość w okienku wyszukiwania.
 6. Kliknij Wymaż.
  Spowoduje to usunięcie wybranych słów lub wyrażeń i zamazanie miejsc ich występowania.
 7. Zapisz zmiany.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article