Porównywanie dokumentów

(Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader zawiera aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, za pomocą której można porównać dwie wersje dokumentu, nawet jeśli są w różnych formatach. Narzędzie do porównywania dokumentów programu ABBYY FineReader wykrywa istotne różnice w tekście, zapobiegając zatwierdzeniu bądź publikacji niewłaściwej wersji dokumentu.

Program ABBYY Porównaj dokumenty można uruchomić na kilka sposobów:

 • Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz zakładkę Porównaj i kliknij Uruchom ABBYY Porównaj dokumenty.
 • Kliknij przycisk "Start" w Windows i kliknij ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Porównaj dokumenty  (w Windows 10 kliknij przycisk "Start" wybierz pozycję Wszystkie aplikacje z menu Start i kliknij ABBYY FineReader PDF 15  > ABBYY Porównaj dokumenty)
 • Kliknij Porównaj dokumenty w menu Narzędzia.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w Windows Explorerze i kliknij Porównaj dokumenty... w menu skrótów.

Aby porównać dwa dokumenty, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 1. Uruchom aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, otwórz jedną z wersji, które chcesz porównać w okienku po lewej stronie oraz drugą wersję w okienku po prawej stronie.
 2. W oknie PORÓWNAJ wybierz języki dokumentu z listy rozwijanej.
 3. Kliknij przycisk Porównaj, aby porównać dokumenty.
 4. Przejrzyj różnice wykryte przez ABBYY Porównaj dokumenty.
  Różnice pomiędzy dwiema wersjami zostaną wyróżnione w każdej z wersji dokumentu i wymienione na liście w okienku z prawej strony, dając jasny obraz zmian wprowadzonych w dokumencie. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, jaki tekst został dodany, usunięty lub zmieniony w każdej z wersji dokumentu. Obie strony przewijają się równocześnie, a identyczne fragmenty są zawsze wyświetlone w widoku sąsiadującym. Różnice można usunąć z listy lub skopiować do schowka.
  Różnice, które zostały usunięte z listy, nie zostaną zapisane w raporcie różnic.

Zapisuj wyniki porównywania:

 • W postaci plików Microsoft Word ze zmianami ukazanymi za pomocą funkcji śledzenia zmian.
 • W postaci dokumentów PDF z komentarzami.
 • Jako tabelę programu Microsoft Word zawierającą wykaz różnic.

Aby uzyskać więcej informacji na temat porównywania dwóch wersji tego samego dokumentu, zobacz ABBYY Porównaj dokumenty.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article