Przycisk radiowy

Przycisk radiowy umożliwia użytkownikowi wybranie jednej z kilku dostępnych opcji.

Aby dodać przyciski radiowe do formularza:

  1. Włącz tryb edycji formularza.
  2. Kliknij narzędzie .
  3. Kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać przycisk radiowy. Zostanie dodany przycisk radiowy o domyślnym rozmiarze. Kolejne przyciski możesz dodać za pomocą kolejnych kliknięć.
    Należy dodać przynajmniej dwa przyciski radiowe, ponieważ służą one do wyboru jednej z przynajmniej dwóch opcji.
  4. Ponownie kliknij narzędzie lub naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć dodawanie przycisków radiowych.
    Wszystkie przyciski radiowe dodane przed wyłączeniem tego narzędzia będą należały do jednej grupy. Aby dodać inną grupę, powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

Aby edytować przycisk radiowy, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości przycisku radiowego

Karta Ogólne

Karta Wygląd

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article