Okno główne

Po uruchomieniu programu ABBYY Porównaj dokumenty pojawia się okno główne.

  • Obszar wyświetlania 1 zawiera pierwszy dokument.
  • Obszar wyświetlania 2 zawiera drugi dokument.

Wskazówka. Sposób wyświetlania dokumentów można zmienić:

  • Aby powiększyć dokumenty, naciśnij klawisze Ctrl+=, aby zmniejszyć dokumenty, naciśnij klawisze Ctrl+- lub naciśnij klawisze Ctrl+0 aby wyzerować powiększenie. Te same czynności można też wykonać za pomocą poleceń dostępnych w menu skrótów dokumentu i przycisków znajdujących się nad dokumentem.
  • Aby zmienić sposób wyświetlania obszarów, kliknij Widok > Podziel poziomo okienko dokumentów. Spowoduje to podzielenie okienka wyświetlania w poziomie, tzn. jeden dokument będzie pokazany nad drugim.
  • Zakładka PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie zawiera parametry porównywania.
  • Zakładka RÓŻNICE okienka po prawej stronie zawiera listę różnic między dokumentami (lista ta pojawia się tylko po porównaniu dokumentów).

Więcej informacji o typach różnic, jakie można wykryć i sposobach ich przeglądania znajduje się w sekcji Wyświetlanie wyników porównywania.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article