Wysyłanie dokumentów PDF pocztą elektroniczną

Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentów PDF pocztą elektroniczną.

  1. Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi lub kliknij Plik > E-mail....
  2. W razie potrzeby w oknie dialogowym, które zostanie otwarte zmień nazwę dokumentu.
  3. Wskaż strony, które chcesz wysłać pocztą elektroniczną.
  4. Kliknij Utwórz wiadomość e-mail.

Zostanie utworzona wiadomość e-mail, a dokument PDF zostanie dodany do niej w postaci załącznika. Wpisz adres odbiorcy i wyślij wiadomość.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article