Zmniejszanie rozmiaru dokumentów PDF

Dokumenty PDF zawierające obrazy stron lub liczne ilustracje mogą być bardzo duże. Za pomocą Edytora PDF można zmniejszyć rozmiar takich dokumentów.

  1. Kliknij Plik > Zmniejsz rozmiar pliku....
  2. W otwartym oknie dialogowym będą dostępne następujące opcje:
    • Jakość obrazu — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar pliku kosztem jakości znajdujących się w nim obrazów.
    • Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniżej) — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zastosować do rozpoznanych stron kompresję MRC, aby istotnie zmniejszyć rozmiar pliku i jednocześnie zachować wizualną jakość obrazów.
    • Języki OCR — Upewnij się, żę wybrano odpowiednie języki OCR.
  3. Kliknij Zastosuj.

Skompresowany dokument zostanie otwarty w nowym oknie.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article