Wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych

Aby wyszukać słowo kluczowe:

 1. Otwórz kartę w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj, aby otworzyć okienko SZUKAJ.
 2. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo lub wyrażenie, które chcesz wyszukać.
  Pasujące słowa i zwroty zostaną wyróżnione w dokumencie.
  Wyniki wyszukiwania zostaną pogrupowane (wg źródła: tekstu, komentarzy lub zakładek) i będzie można wyróżniać całe grupy.
   
 3. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok ikony i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dokładne dopasowanie znajdzie tylko słowa dokładnie pasujące do słów wpisanych w polu wyszukiwania.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „correct” nie pozwoli znaleźć słów „incorrectly” ani „correction”.
  • Rozróżniaj wielkość liter znajdzie tylko słowa pasujące wielkością liter do słowa w zapytaniu.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „Editor” nie pozwoli znaleźć słowa „editor” ani „EDITOR”.

Możesz wyróżnić, skreślić i podkreślić znalezione wystąpienia w tekście. Aby to zrobić, wybierz słowa w wynikach wyszukiwania i kliknij odpowiednie narzędzie (wyróżnienie, przekreślenie lub podkreślenie).
Spowoduje to utworzenie komentarzy w dokumencie PDF oraz zaznaczenie wszystkich zmian, które należy nanieść w dokumencie źródłowym. Nie będzie to miało wpływu na tekst samego dokumentu PDF.

Aby zmienić kolor znakowania tekstu, kliknij strzałkę obok wybranego narzędzia i wybierz kolor z palety, która zostanie wyświetlona.

Aby przejść do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu, użyj przycisków . Do następnego wyniku wyszukiwania można też przejść, naciskając klawisz F3.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article