Tryby widoku

Edytor PDF ma cztery tryby widoku określające sposób prezentacji i przewijania stron:

Widok jednej strony wyświetla jedną stronę i ukrywa wszystkie pozostałe.

Przewijanie jednej strony wyświetla strony w taki sposób, że po dojściu do końca jednej strony przechodzi na początek następnej.

Widok dwóch stron wyświetla strony obok siebie, prezentując numery nieparzyste po lewej, a parzyste po prawej stronie.

Przewijanie dwóch stron wyświetla dwie strony obok siebie, a kolejne strony pokazuje w czasie przewijania.

Jeśli chcesz, aby parzyste strony były wyświetlane po lewej, a nieparzyste po prawej stronie w trybie dwustronnym, kliknij Widok > Tryb widoku > Nieparzyste strony po prawej.

Tryb widoku można zmienić na kilka sposobów:

    • Kliknij jeden z przycisków na pasku narzędzi w dolnej części ekranu:
    • Kliknij Widok > Tryb widoku i wybierz jeden z trybów widoku.
    • Użyj następujących skrótów klawiszowych: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 oraz Ctrl+4.

Tryb pełnoekranowy

Edytor PDF obsługuje tryb widoku pełnoekranowego, w którym dokument zajmuje cały ekran i nie widać żadnych okienek ani pasków narzędzi.

Aby włączyć tryb pełnoekranowy, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij przycisk na pasku narzędzi znajdującym się u dołu ekranu.
    • Kliknij Widok > Pełny ekran.
    • Naciśnij klawisz F11.

W trybie pełnoekranowym można:

 • Przewijać dokument.
 • Wyświetlać komentarze (aby wyświetlić komentarz, należy ustawić kursor na zawierającym go obszarze).
 • Zmieniać tryby widoku i skalowanie.
  Aby wyświetlić dolny pasek narzędzi z opcjami widoku, ustaw kursor przy dolnej krawędzi ekranu.
 • Przechodzić do wybranych stron w dokumencie.
  Zobacz również: Poruszanie się w dokumentach PDF.

Ponadto, klikając prawym przyciskiem myszy w trybie pełnoekranowym, można wyświetlić menu skrótów zawierające opcje umożliwiające:

Aby wyłączyć tryb pełnoekranowy, naciśnij klawisz F11 lub Esc.

Ukrywanie pasków narzędzi i okienek podczas czytania dokumentów PDF

Podczas czytania dokumentu w Edytorze PDF można ukryć niektóre lub wszystkie paski narzędzi i okienka, aby uzyskać jak najwięcej miejsca do wyświetlania samego dokumentu. Paska menu, głównego pasek narzędzi i paska narzędzi na dole ekranu nie można ukryć osobno, ale jeśli trzeba ukryć wszystkie paski narzędzi i okienka, można włączyć tryb pełnoekranowy.

Ukryć można następujące paski narzędzi i okienka:

    • Aby ukryć okienko nawigacji, naciśnij klawisz F5 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż okienko nawigacji.
    • Aby ukryć pasek narzędzi PDF, naciśnij klawisz F6 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż narzędzia PDF.
    • Aby ukryć okienko Komentarze, naciśnij klawisz F7 lub kliknij Widok i wyłącz opcję Pokaż okienko komentarzy.

Edytor PDF z ukrytymi okienkami nawigacji i komentarzy oraz paskiem narzędzi PDF:

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article