Współpraca przy dokumentach PDF

W Edytorze PDF można przeglądać komentarze i reagować na komentarze napisane przez innych użytkowników, nawet jeśli zostały utworzone w innych aplikacjach niż ABBYY FineReader. Istnieje także możliwość zmiany stanu komentarza w celu poinformowania osoby, że jej sugestia została zaakceptowana lub odrzucona.

Aby wyświetlić listę wszystkich komentarzy w dokumencie, otwórz okienko KOMENTARZE, klikając przycisk na głównym pasku narzędzi.

Istnieją też inne sposoby na otwarcie okienka Komentarze Obraz:

  • Kliknij prawym przyciskiem adnotację, znacznik lub komentarz i kliknij pozycję Pokaż okienko komentarzy w menu skrótów.
  • Kliknij Widok i wybierz Pokaż okienko komentarzy.
  • Naciśnij klawisz F7.

Dodawanie komentarza do adnotacji

Otwieranie komentarza

Odpowiadanie na komentarz

Usuwanie adnotacji i powiązanych z nią komentarzy lub odpowiedzi

Oznaczanie i zmiana stanu komentarza

Właściwości adnotacji i komentarzy

Okienko Komentarze

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article