Skanowane do Microsoft Excel

Zadanie Skanuj do programu Microsoft Excel w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty Microsoft Excel z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu Microsoft Excel.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie.
   Wybierz odpowiednie parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostaną wyłącznie akapity. W całym dokumencie zastosowany zostanie jeden rodzaj czcionki.
  2. Języki OCR
   Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Ustawienia XSLX:
   • Zachowaj obrazy
    Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
   • Utwórz osobny arkusz dla każdej strony
    Wybierz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć oddzielny arkusz Microsoft Excel z każdej strony oryginalnego dokumentu.
  4. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Wybierz tę opcję, aby ustalić parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  5. Więcej opcji...
   Otwiera sekcję XLS(X) karty Nastavení formátu okna dialogowego Opcje gdzie można określić dodatkowe parametry (to okno dialogowe można także otworzyć klikając Opcje... w menu Narzędzia menu).
 6. Kliknij Skanuj do programu Excel.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Wybierz folder docelowy, w którym należy zapisać dokument Microsoft Excel.

Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Excel. Wszystkie strony dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article