Zapisywanie dokumentów PDF

W Edytorze PDF można zapisywać całe dokumenty PDF i tylko wybrane strony. Dostępne są różne opcje zapisywania.

  • Aby zapisać zmiany wprowadzone w bieżącym dokumencie PDF, kliknij Plik > Zapisz. Ewentualnie kliknij na głównym pasku narzędzi.
  • Aby zapisać bieżący dokument PDF pod inną nazwą lub w innym folderze, kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF....
  • Aby zapisać dokument jako dokument PDF umożliwiający zaznaczanie, kopiowanie i edytowanie treści, kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF z możliwością przeszukiwania. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF z możliwością przeszukiwania.
    W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na przeszukiwalny dokument PDF przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.
  • Aby zapisać dokument PDF bez warstwy tekstowej (takich dokumentów PDF nie można przeszukiwać, a ich treści nie można zaznaczać, kopiować ani edytować), kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF zawierający tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Zapisz jako na głównym pasku narzędzi, a następnie kliknij Dokument PDF zawierający tylko obrazy.
    W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na dokument PDF zawierający tylko obrazy przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.

Aby przekonwertować tylko niektóre strony dokumentu, w okienku STRONY wybierz strony, które chcesz zapisać i kliknij opcję Zapisz jako w menu skrótów.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article